Hallinto

Peltolan sairauskassalla toimintaa ohjaa jäsenkokoukset ja hallitus.

Kassan hallitukseen kuuluu kaksi osakkaiden ja kuusi jäsenten valitsemaa jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet.

Valvonta

Kassan toimintaa valvoo Kelan etuuksien osalta Kela ja Finanssivalvonta vastaa sairauskassojen vakavaraisuuden valvonnasta.

Lainsäädäntö

Sairauskassan toimintaa sääntelee lainsäädäntö

  • Vakuutuskassalaki (948/2021)
  • Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021)
  • Kirjanpitolaki (1336/97, myös KPL)
  • Kirjanpitoasetus (1339/97, myös KPA)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä (1336/2002, myös STMtpA)
  • Sairausvakuutuslaki (1224/2004, myös SVL)
  • Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005, myös kuntoutuslaki)

Hallituksen jäsenet:

Pentti Keskisalo (puh.joht)
Heikkinen Juha
Kuosmanen Ari
Mäenharju Toni (varapj)
Pesonen Riitta
Piitulainen Mikko
Saarelainen Tommi. Pasi Volotinen

Sihteerinä toimii Jumaili Riitta

Hallituksen varajäsenet:

Kurvinen Aleksi
Takala Tomi Hirvonen Jukka. Koponen Pasi Alastalo Juha Koistinen Hannu. Räsänen Timo ———